Vi trí khách sạn

 

Khách sạn Huỳnh Gia Bảo 2
  Địa chỉ: 83 - 85 Nguyễn Thị Minh Khai, P.B'lao, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
  ĐT: 0633.710.040 - Fax: 0633.710.210

Địa chỉ: 58 Phan Bội Châu, P1, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện Thoại: 0633.860.447 - Fax: 0633.712.789
Email: huynhgiabaohotel@yahoo.com