Vi trí khách sạn

 Khách sạn Huỳnh Gia Bảo 1
  Địa Chỉ: 56-58 Phan Bội Châu, P1, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
. ĐT: 0633.860.447 - Fax: 0633.712.789

Địa chỉ: 58 Phan Bội Châu, P1, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện Thoại: 0633.860.447 - Fax: 0633.712.789
Email: huynhgiabaohotel@yahoo.com