Đặt Phòng

Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form dưới và gửi lại cho chúng tôi

   
     Giới tính
     Họ tên đầy đủ
     Địa chỉ
     Đất nước
     Điện thoại
     Fax
     Email
     Ngày nhận phòng    tháng / ngày / năm
     Ngày trả phòng    tháng / ngày / năm
     Yêu cầu đón tại sân bay
     Số phòng
     Loại phòng
     Ghi chú
   
      
   
Địa chỉ: 58 Phan Bội Châu, P1, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện Thoại: 0633.860.447 - Fax: 0633.712.789
Email: huynhgiabaohotel@yahoo.com