giới thiệu khách sạn Huỳnh gia bảo


 

Địa chỉ: 58 Phan Bội Châu, P1, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện Thoại: 0633.860.447 - Fax: 0633.712.789
Email: huynhgiabaohotel@yahoo.com